30 dienų pinigų grąžinimas

Nemokamas pristatymas virš 50

Parašyk mums: labas@monti.lt

Klientų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

MB AJ PREKYBA KLIENTŲ ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šios Klientų atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato MB AJ prekyba klientų atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką. 
 2. Taisyklėse reglamentuojamas MB AJ prekyba klientų atsiliepimų skelbimas neapima atsiliepimų, kurie skelbiami trečiųjų šalių interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose.
 3. Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.monti.lt.
 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
 1. Atsiliepimas – el. paštu, telefonu, apklausos anketoje, Bendrovės socialiniuose tinkluose, trečiųjų šalių interneto svetainėse ar kitu būdu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir aptarnavimą.
 2. Bendrovė – MB AJ prekyba, juridinio asmens kodas 305914903, buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius.
 3. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, sutarties pagrindu gavęs ar ketinantis gauti paslaugas iš Bendrovės.
 4. Paslaugos – bet kokios  Bendrovės internetinės parduotuvės teikiamos paslaugos.
 5. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 1. ATSILIEPIMŲ RINKIMO TVARKA
 1. Atsiliepimai renkami:
  1. Bendrovės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu elektroninio pašto adresu arba savitarnos svetainėje po to, kai jie pasirašė Pirkimo – pardavimo sutartį, arba po to, kai gavo Paslaugas, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų sudarė su Bendrove Pirkimo – pardavimo sutartį ir/ar gavo Bendrovės teikiamas Paslaugas.
  2. Kliento iniciatyva, jam pateikus Atsiliepimą telefonu, elektroninio paštu, Bendrovės socialiniuose tinkluose, trečiųjų šalių interneto svetainėse (naudojant Bendrovėje registruotą Kliento vardą, pavardę, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą) ar savitarnos svetainėje po to, kai pasirašoma Pirkimo – pardavimo sutartis ar gaunamos Paslaugos, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų sudarė su Bendrove Pirkimo – pardavimo sutartį ir/ar gavo Bendrovės teikiamas Paslaugas.
 2. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. pačių Klientų parengtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus.
 3. Bendrovė nekoreguoja gautų Atsiliepimų teksto, išskyrus akivaizdžias gramatines ar skyrybos klaidas. Taip pat gali būti koreguojamas Atsiliepimo ilgis, su sąlyga, kad pateikiama tik dalis Atsiliepimo teksto, Atsiliepimo neperfrazuojant ir nekeičiant jo esmės.
 4. Bendrovė neskelbia Atsiliepimų, kurie:
  1. yra susiję su nelegalia veikla;
  2. Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekės ženklu;
  3. Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.;
  4. Atsiliepimuose nurodoma asmens duomenis sudaranti ar kitokia neskelbtina informacija.
 5. Bendrovei nusprendus paviešinti Kliento Atsiliepimą, Kliento prašoma pateikti sutikimą dėl Atsiliepimo skelbimo viešai. Klientų sutikimai saugomi tol, kol viešinamas Atsiliepimas.
 6. Atsiliepimai gali būti skelbiami Bendrovės valdomose interneto svetainėse, savitarnos svetainėse, tiesioginės rinkodaros pranešimuose kitiems klientams, reklamuojant Bendrovės teikiamas paslaugas naujienų portaluose ar socialiniuose tinkluose, skelbiant Bendrovės naujienas ir pan. 
 7. Viešai skelbiamas Atsiliepimą parašiusio asmens vardas bei pavardės pirmoji raidė ar juridinio asmens pavadinimas bei Atsiliepimo turinys.
 8. Atsiliepimai Bendrovei teikiami neatlygintinai.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: labas@monti.lt.
 2. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą raštu adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius, arba per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) – www.vtis.lt
 3. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, teikiamoms Paslaugoms, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.monti.lt.
Nemokamas pristatymas

Užsakymams virš 50€

30 dienų pinigų grąžinimas

Negavus ar grąžinus prekę grąžinsime pinigus

Saugus atsiskaitymas

Bankinis pavedimas / MasterCard / Visa